Osnovni podaci

d.o.o. "Šulex"
za trgovinu i usluge
Karađorđeva 34-38
25000 Sombor

Matični broj: 08734054
Regist. broj: 23208734054
Šifra delatnosti: 51530

Tekući računi:
205-29415-16
265-2510310000346-12

PIB: 100273149
PDV: 129901618

DOWNLOAD

Trenutno 5 posetilaca
Ukupno posetilaca

Načini plaćanja

TAX FREE

Radno vreme