Graditebezbrižnograditesigurno
  • Od temelja do krova - gradite sigurno !

  • Hidroizolacija

    Osiguranje dugovečnosti objekta je nemoguće bez kvalitetne zaštite objekata od štetnih uticaja vode i vlage.

    U području hidroizolacija najrašireniju upotrebu imaju hidroizolacijske trake na bazi bitumena. Uspešno se primjenjuju za izolaciju ravnih krovova, terasa, temelja podruma i zidova, podova prizemlja i sanaciju.

    U našoj ponudi se nalaze kondor, ter-papir, bitulit, bitumen, paropropusne folije, paronepropusne folije, plastomerne bitumenske membrane ojačane poliesterskom tkaninom ili fiberglas platnom, polifimbitol, poliuretanske hidroizolacione membrane... tj. proizvodni program Sika, FIM Kanjiža, Ceresit.


    Gradite sigurno!